EFIC Grünenthal Grant

EGG 2013


In 2013 is een onderzoeksbeurs (EFIC Grünenthal Grant) toegekend aan een nederlandse onderzoekster, Lannie Ligthart. De DPS feliciteert haar van harte en wenst haar veel succes met de uitvoering van haar onderzoek.

In de onderstaande afbeelding ziet u een foto van alle onderzoekers die een beurs toegekend hebben gekregen (Lannie is de dame in het zwart, links van het midden). Onder de afbeelding treft u een samenvatting van haar onderzoeksvoorstel.


Samenvatting onderzoek


Het is bekend dat pijn vaak samengaat met depressie. Over hoe dit komt is echter nog altijd weinig bekend. Is de depressie het gevolg van de pijn? Is pijn een symptoom van depressie? Of is het een combinatie van beide? Een belangrijke vraag hierbij is wat doorgaans als eerste ontstaat, de pijn of de depressie. Hierover is veel onduidelijkheid, onder andere omdat vaak gekeken wordt naar het tijdstip dat de diagnose depressie gesteld wordt, terwijl de eerste symptomen zich meestal al eerder voordoen. Dat maakt het lastig om te bepalen wanneer de depressie nou eigenlijk precies begon.

Het doel van deze studie is om op symptoomniveau te onderzoeken hoe depressie en pijn zich over de tijd ontwikkelen. Daarnaast zal worden gekeken of mensen bij wie de pijn vooraf ging aan de depressie, een ander type depressie hebben dan mensen bij wie de depressie vooraf ging aan de pijn. Dit zou iets kunnen zeggen over de mechanismen die die leiden tot pijn en depressie.

Het onderzoek zal worden uitgevoerd met behulp van data van het Nederlands Tweelingen Register. Dit is een grote longitudinale populatiestudie waarbij tweelingen en hun familieleden om de 2 á 3 jaar een uitgebreide vragenlijst invullen over hun gezondheid, persoonlijkheid en leefgewoonten. Hierdoor is inmiddels een schat aan longitudinale gegevens over pijn en depressie beschikbaar bij een grote groep mensen.


 

Tel: 020-5980393
E-mail: info@dutchpainsociety.nl
Gustav Mahlerlaan 3004
1081 LA Amsterdam
Kamer 5N-21
  &