Inleiding

Korte historische schets


In 1975 is de Nederlandse Vereniging ter bestudering van Pijn opgericht (NVBP), de ‘dutch chapter’ van de in 1973 opgerichte International Association for the Study of Pain. In 1993 nam de NVBP actief deel aan de oprichting van de European Federation of International IASP Chapters (EFIC). Kenmerk van deze organisaties is de brede samenstelling met participatie van alle medische beroepsgroepen die te maken hebben met pijn (o.a. medici, paramedici, psychologen, verpleegkundigen). Geruime tijd is er een nauwe samenwerking geweest met een platform van verschillende patiëntorganisaties.

Alhoewel de eerste jaren van de NVBP redelijk succesvol waren, ontstond eind jaren tachtig een afsplitsing van enkele beroepsgroepen, omdat binnen wetenschappelijke verenigingen veelal een eigen ‘sectie pijnbestrijding’ werd opgericht om beroepsbelangen beter te kunnen behartigen.

Omstreeks 2007 formuleerde de NVBP de wens om verenigingsactiviteiten met betrekking tot pijn en pijn behandeling te reorganiseren en de professionele pijnverenigingen in Nederland weer samen te brengen binnen één vereniging in Nederland met de naam Dutch Pain Society (DPS). In februari 2010 werd de vereniging opgericht. Een belangrijk verschil met de NVBP is het opzetten van een kamerstructuur, naar analogie van de IASP.

Heden


De DPS ontwikkelt een eigen identiteit. Zij wil namens de leden in NL optreden in beleids- en bestuurlijke en vakinhoudelijke kwesties op het gebied van pijn.
Om haar doelstellingen te bereiken zal er een intensief veranderingsproces binnen de vereniging gaan plaatsvinden qua organisatiestructuur en de komende jaren wordt deze samen met de leden geïmplementeerd. De vereniging zal zich de komende 3 jaren vooral trachten om zich binnen de beroepsgroepen te profileren. De tijd breekt ook aan voor een meer op de buitenwereld gerichte visie, met name in de richting van de door het multidisciplinair karakter van ‘pijn’ nauw met ons verweven verenigingen en patiëntverenigingen. Tenslotte zal de ambitie tot een duidelijke positionering zich ook richten op andere maatschappelijke organisaties.


 

Tel: 020-5980393
E-mail: info@dutchpainsociety.nl
Gustav Mahlerlaan 3004
1081 LA Amsterdam
Kamer 5N-21
  &