Bestuursleden

Algemeen bestuur


Jeanine Verbunt (penningmeester)
Kris Vissers (interim voorzitter)
Rianne van Boekel
Michiel Reneman (interim voorzitter)
Eveline de Jong


 

Tel: 020-5980393
E-mail: info@dutchpainsociety.nl
Gustav Mahlerlaan 3004
1081 LA Amsterdam
Kamer 5N-21
  &