Indienen abstracts


Voorwaarden


Alleen abstacts die via de website en voor 27 januari 2013, 10.00 uur worden ingediend, en aan ondergenoemde voorwaarden voldoen, komen in aanmerking voor een beoordeling.

1. Het abstract dient in het Nederlands of Engels worden ingediend.

2. Zorg voor een leesbaar en volledig abstract, vermijd een ingewikkelde lay-out en afbeeldingen.

3. Het abstract dient als volgt te worden opgesteld: Introductie, Methode & Materiaal, Conclusie.

4. Wees volledig met voorletters en de titulatuur van de co-auteurs.

5. Maximaal aantal woorden 300.

6. Alle auteurs zijn akkoord met de tekst in de inhoud van het abstract.

7. De auteur die een presentatie gaat verzorgen dient zich te hebben ingeschreven voor de congres en het inschrijfgeld betaald te hebben.

8. Voor publicatie wordt het ingediende abstract ongewijzigd en ongecorrigeerd overgenomen.

9. Abstracts die worden geaccepteerd als poster of voor een vrije voordracht worden gepubliceerd in het tijdschrift van het NTPP


 

Tel: 020-5980393
E-mail: info@dutchpainsociety.nl
Gustav Mahlerlaan 3004
1081 LA Amsterdam
Kamer 5N-21
  &